Hoe ontstaan?
De kinderopvang en onderwijspartijen(1) in de regio Den Helder hebben in 2021 de handen ineen geslagen om een nieuwe, niet bestaande voorziening voor jongeren te creëren. Een plek voor jongeren om hun talenten te ontwikkelen, om zich voor te bereiden op de toekomst en om hun creativiteit en ondernemerschap te stimuleren. Juist in de regio Den Helder is dit van belang. De regio is volop in beweging: het bedrijfsleven floreert, er komen meer mensen, er is veel kennis en daarmee zijn nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Inspirerende voorbeelden zijn het TUMO concept in Armenië en het Eden Project in Engeland waar leren, innoveren en creativiteit worden gestimuleerd op een niet onderwijs-achtige manier. 
(1)Dit initiatief is ontstaan door de bestuurders van SKDH (Kinderopvang), Scholen aan Zee (vo) en stichting Meerwerf (po) in Den Helder.
een nieuw initiatief  waar kinderen en jongeren hun creativiteit, leervermogen en innovatiekracht kunnen versterken.
Door een subsidie vanuit het Helders Perspectief is er een verkenning gestart en een kwartiermaker aangesteld om op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor een nieuw initiatief in de kop van Noord-Holland waar kinderen en jongeren hun creativiteit, leervermogen en innovatiekracht kunnen versterken. Hiervoor zijn er gesprekken gevoerd met vele stakeholders binnen en buiten de regio. Hieruit blijkt dat er veel enthousiasme en betrokkenheid is om jongeren nieuwe vaardigheden te laten ontwikkelen die in het onderwijs minder aan bod komen zoals creativiteit, duurzaamheid en technologie. Een plek waar ontwerpend en ervarend leren wordt gestimuleerd. Waar de nieuwsgierigheid en de verbeelding wordt geprikkeld. 
Ook is er behoefte aan een initiatief dat jongeren stimuleert om zich te verhouden tot de wereld om hen heen en met name de toekomst van onze planeet. De toekomst is namelijk niet zomaar iets wat ons overkomt, maar waar de nieuwe generatie juist invloed op kan en moet uitoefenen. Steeds meer jongeren maken zich zorgen over de schade die volwassenen aanbrengen en over de bereidwilligheid daar ook echt iets aan te doen. Dat uit zich bv. in de wereldwijde klimaat stakingen door jongeren (FridaysforFuture), en met jongeren die boven zichzelf uitsteken zoals Greta Thunberg en Boyan Slat. Maar uiteindelijk willen alle kinderen zich inzetten voor een duurzamere toekomst. Dat vergt een setting waarin ze zich kunnen ontwikkelen als veranderaars, probleemoplossers en toekomstbouwers.